Om klubben

Aukra Sykkelklubb ble stiftet 15. mars 2011 og er et idrettslag som er medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Cycleforbund.

Klubbens visjon er å skape et aktivt og inkluderende sykkelmiljø i Aukra Kommune med fokus på verdier som fellesskap og trivsel gjennom fysisk aktivitet. Klubben hadde kort tid etter stiftelse drøye 60 medlemmer og målet er å passere 100 medlemmer i løpet av 2012.

Vi satser på å aktivere syklister alle aldre i vårt idrettslag, og det blir mellom annet lagt fokus på Barneritt og turer for hele familien. Klubben skal også legge forholdene til rette for de som ønsker å satse litt mer seriøst, og har blant annet fellestreninger, kursing og tilrettelegging av reiser på programmet.

Vi vil forsøke å være en aktiv bruker av sosiale medium slik at det blir enkelt for våre medlemmer å holde seg oppdatert på hva som skjer

Kontakt oss på epost askmedlem@gmail.com

Styret i Aukra Sykkelklubb

  Navn Mobil E-post
Styreleder Jørn Husøy 40612574 jorn.husoy@vikenco.no
Nestleder Kåre Øyvind Vassdal 97606198 kare.oyvind.vassdal@stxosv.com
Styremedlem Therese Stokke Viken 90609784 thereseviken@hotmail.com
Styremedlem Evy Marita V. Pettersen 93429358 jane.pettersen@mimer.no
Styremedlem Stian Vestavik 90014101 stiavest@online.no
Varamedlem Tore Klev 95236395 tore.klev@sodexo.com

 

Det er stengt for kommentarer.